ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ

Στο πλαίσιο των παραλλήλων δράσεων της φωτογραφικής έκθεσης ᾽᾽Τόπος᾽᾽ το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 6.30 θα γίνει η ομιλία ‘’Το βλέμμα᾽᾽.
Θα διερευνηθεί η οπτική μέσα από την εξέλιξη των εικαστικών τεχνών και δη της φωτογραφίας στο πέρασμα του χρόνου.