Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να ολοκληρώσουν μια προσωπική ενότητα φωτογραφικών έργων σε μορφή Portfolio.

Για τον σκοπό αυτό ο κάθε συμμετέχων ανοίγει ένα διάλογο με τον επιβλέποντα αλλά και με την ομάδα συνολικότερα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η αναγκαἰα συνθἠκη που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της εργασίας στην οποία αναφέρεται ο συμμετέχων, και προτείνονται μεθοδολογίες, έτσι ώστε το υπάρχον υλικό αλλά και αυτό που θα παραχθεί στην διάρκεια του σεμιναρίου να οργανωθεί και να ολοκληρωθεί.

Η κριτική αξιολόγηση των επί μέρους φωτογραφιών από την μία μεριά αλλά και και η ενσωμάτωση μέσα από τρόπους δόμησης σε μια ενότητα που δεν θα προδίδει το περιεχόμενο τους αλλά θα αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα αυτού του έργου είναι ο βασικός άξονας που θα κινηθεί αυτό το σεμινάριο.

H εξοικεἰωσημε τις θεμελιώδεις ιδιότητες της συσχέτησης των εικόνων, η δημιουργία ενός δομημένου αισθητικού χώρου ,η αίσθηση του ρυθμού μέσω της επανάληψης, η πιθανή εννοιολογική τοποθέτηση, η ετερογένεια των εικόνων που τελικά δημιουργούν μια ένταση αλλά και βαθύτερες σχέσεις που αναπτύσονται μέσα στο έργο είναι ζητούμενα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συγκεντρώνονται δύο φορές τον μήνα ημέρα Τετάρτη όπου θα πραγματοποιείται ένα τετράωρο σεμινάριο 7-10  με πρακτικές και θεωρητικό υλικό που κρίνεται αναγκαίο για την εξέλιξη και τελική παρουσίαση των εργασιών.

Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας προορίζεται πιθανώς για έκθεση, δημοσίευση ή βιβλίο.

Το πρόγραμμα  θα ξεκινήσει 18 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί 29 Μαίου του 2024. Οι συναντήσεις θα γίνονται στον χώρο τέχνης Luminous Eye (Μητσαίων 2A) πολύ κοντά στον σταθμό μετρό Ακρόπολη, Όποιος θελήσει να το παρακολουθήσει διαδικτυακά  μπορεί μέσω της πλατφόρμας zoom.

Το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών θα παρουσιαστεί σε έκθεση στον χώρο της Luminous Eye.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος

Πληροφορίες -Εγγραφές

email : gerontakosv@gmail.com

mob : 694 6772 461