Εισαγωγικό σεμινάριο φωτογραφίας --Αναλυτική Περιγραφή

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να παρακολουθήσει ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην…

Σεμινάριο Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας - Β' Κύκλος (2016-2017)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ) Το σεμινάριο αυτό ουσιαστικά…


Εισαγωγικό σεμινάριο στην καλλιτεχνική φωτογραφία (2016-2017)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  (Α ΚΥΚΛΟΣ) ΒΑΣΙΛΗΣ…