Ο ΤΟΠΟΣ

 

Στα πλαίσια του διεθνούς φεστιβάλ φωτογραφίας Αντιπάρου θα διεξαχθεί σεμινάριο με θέμα τον Τόπο.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου θα επικεντρωθεί στο ιδιαίτερο βλέμμα του φωτο-γράφου προς τη περιοχή και τους δεσμούς που δημιουργεί με αυτήν, με στόχο την ανασυγκρότηση του τόπου. Επίσης εξετάζεται ο τόπος ως μέρος της ιστορίας, ως αποτέλεσμα κατασκευής, ως μικρόκοσμος του δημιουργού που επιλέγει να αναδείξει.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (7-10/07/2017) οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα, τις πρωινές ώρες να φωτογραφίζουν και να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους για κριτική κατά τις ώρες του σεμιναρίου. Μπορούν επίσης να φέρουν μαζί τους και προηγούμενη φωτογραφική δουλειά τους με παρόμοια θεματολογία. Θα υπάρξει επίσης θεωρητική υποστήριξη με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Αν το φωτογραφικό υλικό που θα παραχθεί από το σεμινάριο αυτό (μπορεί κάποιος να το δουλέψει και αργότερα αν το επιθυμεί ) είναι ικανοποιητικό, θα προστεθεί σε μια μεγάλη έκθεση που θα γίνει τον χειμώνα στο πολιτιστικό κέντρο ´´Μελίνα´´ με θέμα τον ´´Τόπο´´.

Το σεμινάριο θα διδάξει ο Βασίλης Γεροντάκος και θα έχει συνολική διάρκεια 16 ώρες, 17.00-21.00 καθημερινά.

THE PLACE

The content of the seminar will be focused on the special sight of the photographer towards the region and the bonds that he/she creates with it. Also, the place will be tested as a part of history, as a result of a construction, as the artist’s locus of creation who chooses to upraise.

During the seminar (7-10/07/2017) the participants will have the opportunity, the morning hours, to take photos and pre-sent them for discussion during the seminar hours. They can also bring with them previous taken photos with similar theme. There will also be theoretical support with the neces-sary photographic material.

If the photographic material produced by this seminar (eve-ryone can work later, if it is desired) is satisfactory, it will be added to a major exhibition that will be held in winter at the “Melina” Cultural Center on “Place”.
Vasilis Gerontakos will teach and guide & it will last 16 hours, 17:00-21:00 daily

www.antiparosphotofestival.com