_9140001

                                                                                                                                                                                             ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Αφορά όλους αυτούς που δουλεύουν συστηματικά και θέλουν μια κριτική ματιά πάνω στο υλικό που έχουν ήδη  δημιουργήσει,αλλά και σε αυτό που παράγεται κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Το μάθημα θα γίνεται 2 φορές τον μήνα ημέρα Σάββατο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση και κριτική των φωτογραφιών για την πληρέστερη ανάγνωση του φωτογράφου απέναντι στο έργο του.

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν μέχρι αρχές Ιουνίου

Πληροφορίες/εγγραφές  

τηλ.     6946 772 461

email : wassily.ge@gmail.com