ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PORTFOLIO

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται στους φωτογράφους εκείνους, που έχουν κάποια ιδέα γύρω από την οποία θέλουν να κινηθεί η συνέχεια του φωτογραφικού τους έργου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διευρυνθεί η οπτική του φωτογράφου,έτσι ώστε να επεκτείνει την ματιά του σε περιοχές του βλέμματος που αγνοούσε.

Από την σύλληψη μέχρι και την ολοκλήρωση της ιδέας αυτής, ο φωτογράφος μπορεί να επικοινωνεί με τον διδάσκοντα,ο οποίος θα τον καθοδηγεί με διαρκή παρακολούθηση και κριτική αξιολόγηση της δουλειάς που θα παραχθεί στο τρέχον χρονικό διάστημα.

Θα υπάρξουν επίσης ατομικές συνεδρίες,επικοινωνία μέσω Skype και email.Μία Κυριακή το μήνα, θα συγκεντρώνονται οι ενδιαφερόμενοι και θα πραγματοποιείται ένα τετράωρο σεμινάριο με πρακτικές και θεωρητικό υλικό που κρίνεται αναγκαίο για την εξέλιξη και τελική παρουσίαση των εργασιών.

Ο αριθμός των συμμετοχόντων είναι περιορισμένος.

Το πρόγραμμα  θα ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο

Πληροφορίες/εγγραφές
τηλ. 6946 772 461
email : wassily.ge@gmail.com